THE 166TH AUN-QA PROGRAMME ASSESSMENT

GARMENT TECHNOLOGY

12-14 DECEMBER 2019

(ĐÁNH GIÁ NGOÀI CTĐT CÔNG NGHỆ MAY THEO TIÊU CHUẨN AUN-QA LẦN THỨ 166, ĐỢT 12-14/11/2019)

Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM có 14 chương trình đào tạo được đánh giá đạt chuẩn AUN – QA


Sáng ngày 6/3/2020, trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM đã vinh dự đón nhận chứng chỉ chất lượng AUN-QA cho ba chương trình đào tạo của trường từ Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (ASEAN University Network - AUN). Ba CTĐT được đánh giá vào tháng 11/2019 gồm: Công nghệ may (Garment Technology), Công nghệ thông tin (Information Technology), Công nghệ kỹ thuật in (Printing Engineering Technology). Tính đến nay, tổng số ngành được đánh giá theo tiêu chuẩn của tổ chức AUN – QA của nhà trường đã lên đến 14 ngành.

Theo kết quả chính thức từ tổ chức AUN, ba chương trình đào tạo trên của Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM đã đạt chuẩn chất lượng AUN-QA với kết quả "Adequate as expected" (Tạm dịch: Đáp ứng như kỳ vọng). 

Đại diện 3 khoa có các ngành được đánh giá đạt chuẩn Kiểm định AUN nhận chứng chỉ chất lượng.


Được biết, nhà trường đã xây dựng lộ trình từ năm 2016 đến năm 2020 sẽ đánh giá toàn bộ chương trình đào tạo trình độ đại học của trường theo chuẩn khu vực và quốc tế, bao gồm 17 chương trình đào tạo đánh giá theo chuẩn AUN-QA và ba chương trình đào tạo đánh giá theo chuẩn ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology - tổ chức kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo khối kỹ thuật, công nghệ của Mỹ).

Bên cạnh đó, Tháng 11-2016, nhà trường đã hoàn thành kiểm định chất lượng cấp cơ sở giáo dục và đã được cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng với kết quả 53/61 (86,89%) tiêu chí đạt yêu cầu theo bộ tiêu chuẩn của Bộ GD-ĐT. Hiện tại, nhà trường đã và đang triển khai các hoạt động để tiếp tục đánh giá ngoài cấp cơ sở giáo dục theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA vào cuối năm 2020.
 

Buổi trình diễn những trang phục độc đáo do sinh viên ngành Công nghệ may thiết kế.


Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh là thành viên liên kết của tổ chức AUN từ tháng 3 năm 2014. Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (ASEAN University Network – AUN) được thành lập năm 1995, với mục tiêu thúc đẩy sự hiểu biết giữa các trường thành viên thông qua các hoạt động đào tạo, đánh giá chất lượng, tiến tới sự liên thông và công nhận lẫn nhau trong lĩnh vực học thuật. Trong giai đoạn hiện nay, AUN rất chú trọng đến công tác đánh giá chất lượng và các hoạt động như trao đổi giảng viên, sinh viên, liên thông đào tạo theo tín chỉ giữa các trường đại học.

Hoạt động kiểm định, đánh giá chất lượng giáo dục Chương trình đào tạo (CTĐT) và Cơ sở giáo dục (CSGD) là một trong những công tác trọng tâm trong thời kỳ hội nhập quốc tế theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo và từ sự đòi hỏi nội tại trong quá trình phát triển của các trường đại học.

Tin: Hoài Thanh

Ảnh: Công Thiện - PMO

 

https://giaoducthoidai.vn/giao-duc/truong-dh-su-pham-ky-thuat-tphcmthem-3-chuong-trinh-dao-tao-dat-chuan-aunqa-4069516-v.html

 

 

CHỨNG CHỈ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TIÊU BIỂU CỦA ĐỢT ĐÁNH GIÁ

Phim Tham Quan

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ